Kulturhuset blir cityvandrarhem

Tjust Fritid AB, som driver camping i Gamleby och Gryt under varumärket KustCamp har genom sitt fastighetsbolag köpt fastigheten Ålen 6 (före detta Kulturhuset), Grönsakstorget i Västervik i avsikt att öppna ett cityvandrarhem.

Press 2016-12-16


– Läget är avgörande för etableringen i Västervik, säger Michael Carlsson, vd i Tjust Fritid AB. Att gå direkt ut på torget från ditt boende är vad cityboende handlar om.

Att gå direkt ut på torget från ditt boende är vad cityboende handlar om.

– Vi blev erbjudna av förre ägarens representant att komma och se på huset med tanke på att bygga om det till ett vandrarhem. Därefter blev det snabba möten med byggkonsult och Västerviks kommun för att klara ut vad som är möjligt att använda byggnaden till.

Planen är från 1927 och i den har huset raderats ut eftersom staden då hade för avsikt att riva den, något som ändrades när man istället renoverade den till bibliotek 1928, en verksamhet som bedrevs ända in på 60-talet.

Nu är kommunen mitt i processen med en ny plan för centrum, och därför finns ändå en klar uppfattning vad man vill att fastigheten skall användas till. Ett vandrarhem som ger många tillgång till byggnaden ligger i linje med detta.

– Det är vår förhoppning att sommartid kunna kombinera det med ett kafé med uteservering i torgmiljön, säger Michael Carlsson.

Vår förhoppning är att kunna kombinera det med ett kafé med uteservering i torgmiljön

– I slutet av sommaren köpte vi före detta Stagårds café i Gamleby och har underhösten renoverat de lokalerna för en ny hyresgäst till våren. Vår idé med den satsningen var att säkra fortsatt kaféverksamhet i lokalerna, och det kanske vi nu kan ha nytta av.

– Från den 1 mars förstärker vi med att anställa Johan Engelholm, som idag arbetar på Totebo AB, för att klara expansionen. Tidplanen för öppning är ännu inte fastlagd, det viktigaste nu är att få till en bra ombyggnation så att vi får ett trevligt och omtyckt vandrarhem. Vi kommer presentera en tidplan när vi är klara med projekteringen säger Michael, samtidigt som han tillägger: Det är klart att vi kommer renovera upp det vackra huset utvändigt. Vi hoppas det kan starta så snart vi har tjänligt vårväder.

Kontakt:

Tjust Fritid AB
Michael Carlsson, 070-6689542