Kullerbyttan

Förskolan Kullerbyttan startade 2005 och är en fristående förskola med inriktning på Marte Meo pedagogik. Marte Meo är en pedagogik där barnets förmåga att vara i relation och samspel med andra sätts i fokus.

 

E-post: [email protected]

http://www.martemeo.nu/