Kompetensförsörjningen stärks med NYkompetens

NYkompetens, ett treårigt projekt som riktar sig mot nyanlända med akademisk utbildning och nyanlända som har en tydlig praktisk yrkesbakgrund startar i höst. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen i både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun. Projektet ska ge ett snabbspår för de yrkesgrupper nyanlända som står närmast arbetsmarknaden, genom att få en yrkesmentor och praktikplats, skräddarsydda studiebesök och en fördjupad arbetslivsorientering.

Lotta Bäckström Svensson, arbetslivskoordinator i projektet berättar:

- I oktober startar programmet för de första tjugo nyanlända som ska få möjlighet att närma sig arbetsmarknaden snabbt och effektivt under de tre månader programmet löper. Det är spännande nya kompetenser som kan söka programmet, vi ser yrkesgrupper som civilingenjörer inom bygg, väg och vatten och ingenjörer inom data. Apotekare, biomedecinsk analytiker, ekonomer och lantmätare är andra kompetenser vi bjuder in till programmet. Vi har även en grupp nyanlända med yrkeskompetenser inom hantverksyrken som elektriker, snickare, VVS, målare, CNC-operatör, stenhuggare med flera.

De första veckorna i programmet används till en fördjupad arbetslivorientering med fokus på arbetskultur, normer, regelverk runt anställning och praktik. I arbetslivsorienteringen möter även de nyanlända professionella från Västerviks näringsliv, som ställer upp med vägledning, information och goda råd till gruppen.

Kick-off och information om projektet till Västerviks näringsliv och arbetsgivare i privat och offentlig sektor sker i Västervik den 20 september. Intressanta föreläsare är:

  • Farbod Rezania, senior adviser arbetsmarknad Svenskt Näringsliv, med bevakning av invandring och integration och fokus på företagens arbetskraftsförsörjning.
  • Amelie Silverstolpe, programdirektör Axfoundation,, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för social hållbarhet.

Elisabeth Johansson, Arbetsmarknadschef, på enheten för arbete och kompetens och tillförordnad förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning, förklarar:

- Kommunen vill engagera sig i etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden. Projektet ger en bra möjlighet att hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att komma i kontakt med de nyanländas kompetenser på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vi tidigt öppnar dörrar mot arbetslivet och underlättar matchning vilket är syftet med projektet.

Projektet görs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Västervik. Finansieringen för projektet kommer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och från kommunens integrationsfond som vardera satsar 1 719 500 kronor under tre år.

För mer information och anmälan till projektet se NYkompetens sida på vastervik.se

Lotta Bäckström Svensson
Arbetslivskoordinator Nykompetens, Västerviks kommun
Tel: 0490-255418
E-post: [email protected]

Elisabeth Johansson
Arbetsmarknadschef, tf förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommun
Tel: 0490-255079
E-post: [email protected]