Kajakprojektet har ökat paddlingsintresset

Intresset för att paddla i Västervik har ökat efter att samverkansprojektet Västervik som kajakdestination drog igång. Flera aktörer märker redan skillnad av projektet som har drivits under 2015 på initiativ av näringen med stöttning av Västervik Framåt och delfinansiering från Regionförbundet Kalmar län.

Projektets syfte har varit marknadsföra Västervik som kajakdestination, genom bland annat en gemensam broschyr. Genom gemensamma förfrågningar från projektdeltagarna till kommunen har dessutom en iläggningsbrygga placerats ut vid Gränsö kanal. Håkan Eriksson på Friluftsfrämjandet berättar att de haft flera turer från bryggan där deltagarna varit mycket nöjda och att de ha bara haft positivt att säga om placering, brygga, parkering och tillgänglighet så här långt.

Magnus Liljander på Point 65 berättar att han dubblat omsättningen från förra säsongen och deltagandet på Skärgårdsdagarna gav en mätbar bokningsökning. Hade vi haft fler än våra sex kajaker så hade det gått ännu bättre tillägger han, men nu har vi också ett bra samarbetsklimat som gör att vi kan ge kontaktuppgifter till varandra när det tex är fullbokat vilket ger en bättre servicenivå och kundupplevelse totalt, som förhoppningsvis kommer märkas ännu mer till nästa säsong.

Även Karin Jaderyd på Nordic Outdoorguiding har märkt ett ökat intresse för paddlingen i år, trots vädret. Det är också flera som har kommit och har sett den södra kajakleden på kartan vi tog fram och vill paddla där, eller bara nämner det när de bokar säger hon. Även Karin berättar att samarbetet med de andra aktörerna har varit givande och roligt.