Foto/grafik Feriepraktik Västervik

Investera i Västerviks framtid

Projektet Feriepraktik fortsätter ytterligare ett år och planeringen har just dragit igång!

 

Vad är Feriepraktik?

 

Ett sommarjobb ger praktisk arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande. I Västervik har man valt att kalla det Feriepraktik istället för sommarjobb. Feriepraktik syftar till att ge våra skolungdomar en värdefull arbetslivserfarenhet och långsiktigt verka för att minska ungdomsarbetslösheten.

För att göra Feriepraktik 2017 till en lyckad fortsättning på projektet behöver man näringslivets hjälp.

En feriepraktikant blir en extra resurs i er verksamhet samtidigt som ni stödjer samhällsutvecklingen i Västerviks kommun. Feriepraktik har sedan 2013 varit en gemensam satsning mellan Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun, och genom samarbetet har vi kunnat erbjuda platser inte bara inom kommunala verksamheter utan även i näringslivet.

Hur fungerar det?

Som anordnare bekostar ni varannan praktikant. Om ni tar emot två praktikanter betalar ni för en, den andra bekostas av Sparbankstiftelsen Tjustbygden. Tar ni emot en praktikant så bekostar ni halva.

Titta gärna in på Feriepraktiks webbsida för mer information och anmälan.