Tre män vid ett bord.

Integrationsprojekt får miljoner

NyKompetens får 3.4 miljoner under tre år.

Pressmeddelande från Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygdens Sparbank:

NyKompetens är namnet på ett nytt arbetslivsinriktat integrationsprojekt. Projektet riktas mot nyanlända med akademisk utbildning eller de nyanlända som har en tydlig praktisk yrkesbakgrund. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen i både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun. Finansieringen för projektet kommer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbygdens Sparbank och från kommunens integrationsfond som vardera satsar 1 719 500 kronor under tre år.

Västerviks kommunstyrelses ordförande Tomas Kronståhl förklarar:

- Kommunen vill engagera sig i etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden. Det här samarbetet ger en bra möjlighet att hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att komma i kontakt med de nyanländas kompetenser på effektivt sätt. Det är viktigt att vi tidigt öppnar dörrar mot arbetslivet och underlättar matchning mot näringsliv och offentlig sektor i kommunen.

Tomas fortsätter:

- Detta handlar om vårt stora behov av kompetensförsörjning på lång sikt. Att vi behöver dessa nya kompetenser, våra nyanlända ser vi som tillgångar som vi inte får gå miste om.

Sören Josefsson på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden säger:

- Sparbanksstiftelsen är medfinansiär till lokala projekt och NyKompetens-projektet tar sig an en av de största utmaningarna vi har just nu. Det vill vi gärna stödja. Stiftelsen hoppas att Västervik kan utvecklas till en ännu bättre plats att bo och leva på för kommuninnevånarna. Stiftelsen stöder på motsvarande sätt Feriepraktik för ungdomar och ambitionen är att göra det lättare för både ungdomar och nyanlända att komma in i arbetslivet.

Foto från tillfället när överenskommelsen träffades. På bilden syns Mats Hasselquist, VD på Tjustbygdens Sparbank, Tomas Kronståhl ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, samt Sören Josefsson på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

För mer information, vänligen kontakta:

Västerviks kommun
Elisabet Sjöstrand
Tel: 0490-255075
E-post: [email protected]

Tjustbygdens Sparbank
Laila Werme
Tel: 0490-81 51 42
E-post: [email protected]