Studenter kring ett bord. En man föreläser.

Inspirationsträff - Västervik hjärta LiU

Ett 15-tal personer samlades den 21 januari för att ta del av goda exempel från samarbeten med studenter under 2015. Pentronics vd Rikard Larsson inleder och berättar att de haft besök av 4 ambitiösa studenter som analyserade en del i deras produktion, deras analys mynnande i ut i ett antal relevanta förbättringsförslag.

Rikard Larsson:

– Vi vill samarbeta med LiU för att vi på så sätt knyter kontakter med studenter för möjliga ex-jobb och framtida anställningar. Genom olika utredningar och undersökningar får företaget förbättringsförslag men även tillgång till expertkunskap som bidrar till utveckling av nya tjänster och produkter. Dessutom är det roligt att arbeta med studenter det inspirerar oss i vårt arbete.

Peter Cronemyr, ansvarig för projektkursen Six-sigma på Linköpings Universitet berättar om kursens upplägg och metoden.

– Six sigma är en systematisk förbättringsmetod för att reducera processvariation, få färre fel och nöjdare kunder. Den är utvecklad i USA och bygger på japanska metoder, felkostnader reduceras med 50-90 %.

Under hösten har studenterna Sebastian Mausolf samt Marcus Johansson arbetat med ett aktuellt six sigma projekt hos Axalta Powder Coatings, under ledning av Per Vannerberg. De ställdes inför en utmaning i produktionen där företaget vill se förbättringar. Projektet avslutades i december där ett antal förslag till förbättringar presenterades tillsammans med en teoretisk simulering av vad det kan innebära för företaget.

Samarbetet mellan Axalta och studenterna är en win-win situation, studenterna omsätter sina kunskaper i verkligheten samtidigt som företaget får en viktig frågeställning belyst och relevanta förbättringsförslag som företaget kan omsätta i en handlingsplan.

Det fortsatta temat för inspirationsdagen var energisystem och ”Hur kan ditt företags energiåtgång optimeras?” Bahram Mosfegh, professor och Shahnaz Amiri, studierektor och adjunkt introducerade oss till området och deras erfarenheter av samarbeten med företag och offentliga organisationer. Det finns möjlighet att samverka med LiU inom kurser, projektkurser sant via examensarbeten.  Bland åhörarna var intresset stort att samarbeta med avdelningen, eftermiddagen avslutades med spännande diskussioner vilka mynnade ut i flera konkreta möjligheter till samarbete. Olika möten bokades in för att gå vidare och omsätta idéerna till konkreta projekt och samverkan, nätverkande ger resultat och mervärde!

Vill du veta mer om möjligheterna med samverkan med LiU?
Kontakta Magdalena Skogholt på Västervik Framåt, [email protected], 0490-875 11.

Bilden är tagen under studentuppdrag hos Pentronic.