Ingenjör och teknik

Liselott Hjärpe från Saab Barracuda ger sin bild över läget inom branschen och blickar framåt mot ett framtida drömscenario.

Hur är läget i branschen lokalt?

– Det finns fortfarande en mismatch mellan arbetsgivares behov och arbetsmarknadens utbud då kvalificerade tjänster är svåra att tillsätta, samtidigt som vi varje månad får många ansökningar till mindre kvalificerade tjänster.

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Vår utmaning ligger i kompetensstrategier. Det vi producerar och marknadsför är så specifikt att det till många positioner är svårt att tillsätta med personer som saknar erfarenhet och kunskaper om våra produkter. Fördelen med det är att vår personal har goda utvecklingsmöjligheter, men det ställer som sagt höga krav på oss att tänka strategiskt vid alla tillsättningar.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Vårt drömscenario är ett Teknikcollege som ständigt föder oss med de starkast lysandetalangerna. Jag är övertygad om att vi kan ta oss dit, förutsatt att vi företagare i regionen jobbar i nära samarbeten med skolan. Särskilt viktigt är det att samarbeta om marknadsföringen, intresset för teknik startar ofta när unga ser vilka intressanta jobb utbildningarna på Teknikcollege leder till. På sikt hoppas vi att nuvarande och framtida generationer av unga förstår att vilket jobb man än har på Barracuda så är det internationella inslaget i vardagen väldigt tydligt och konkret.