Industriell tillverkning

En Intervju med Johan Sjöblom från CNC Plåt om behovet inom branschen idag och på lite sikt.

Hur är läget i branschen lokalt?

– Jag har ingen exakt koll på hur det ser ut för andra företag, men generellt kan man säga att de som satsat och investerat i ny teknik i vår bransch går bra medan de som valt att avvakta har det tuffare. Vi har gjort flera stora investeringar och orderingången är god så allt talar för att vi kommer att fortsätta att växa. Vi är 61 anställda i dag, och kommer att behöva rekrytera ingenjörer och tekniker. Det lär inte bli några problem för jag blir kontinuerligt uppvaktad av folk som vill jobba här.

 

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Vi verkar i en konjunkturkänslig bransch så det gäller att investera när tiderna är goda och hela tiden försöka ligga steget före när konjunktursvängningarna kommer, för någon gång kommer det att

mattas av och då gäller det att vara på tårna om man inte ska hamna på efterkälken. Och missar man det kan det bli väldigt kostsamt.

 

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Att de stora investeringar vi gör nu blir lyckade. Jag har en vision om att vi ska omsätta en kvarts miljard 2024, och för att nå dit måste vi jobba klokt och effektivt, och ta smarta beslut. Ser man på branschen som helhet hoppas jag naturligtvis på en fortsatt positiv utveckling där svensk produktion står sig stark.