Dykning

Hur fungerar det?

Bojning
Att sätta ut bojar på dykplatser underlättar dykningen enormt. Dels är det självklart lättare att hitta dykplatsen och att angöra utan att behöva använda ankare. Ankare förstör känsliga undervattensmiljöer som till exempel marinlivets ”barnkammare” i grunda vikar. Man kan också oavsiktligt skada vrak om ankaret hamnar fel. Därför är en av dom viktigaste jobben vi har att installera och underhålla bojar. Bojarna är också lagliga i sin utformning och godkända av Transportstyrelsen.

Research
Att dyka på vrak blir mer intressant ju mer man vet om fartygets historia. Vi gör vi grundliga efterforskningar i arkiv och genom personliga intervjuer för att få fram så mycket information som möjligt. Vissa av våra vrak har legat på orörda i hundratals år och har mycket att berätta både om maritim- och om Västerviks historia. Vi hjälper gärna till om privatpersoner eller klubbar vill göra egna vraksökningar och delar med oss av våra resultat till alla intresserade.

Sökning
Vi söker aktivt efter nya dykplatser både för naturdyk och vrak. I vissa fall kan man göra en bedömning om det är lämligt att prova bara genom att titta på sjökortet efter djupkurvor till exempel. I vissa fall söker vi efter vrak med ekolod efter att ha hittat information i förlisningsrapporter eller i arkiv. I båda fallen har vi kontinuerligt framgång och lägger till dykplatser allteftersom. Bland ”nya” vrak kan namnas Viljandi och Emerentia.

Fotografering/filmning
En populär diciplin inom sportdykning är undervattens fotografering och filmning. Vi dokumenterar våra dykplatser med foto och film och delar med oss av resultaten så att man kan få en bild av vad man kan förvänta sig av dykningen i Västervik Dykpark. Det kan också innehålla information om vilken typ av marint liv man kan förvänta sig att stöta på.

Kartor
Att ha en karta över dykstället gör att man kan planera sitt dyk vilket gör det mer avslappnat och roligt plus att det ökar säkerheten. Man får en bild av topografin och bottenbeskaffenheter och det blir lättare att navigera eftersom man kan ta ut kompassriktningarna från- och tillbaka till båten. Om det är ett vrak får man reda på vilka delar som är mest intressanta och om det finns något man bör vara försiktig med. 

Dyksäkerhet
Det är viktigt att säkerheten är på topp när man ägnar sig åt sportdykning. Precis som med alla andra sporter finns vissa risker man ska vara medveten om. Dock är det det väldigt lätt att minimera dessa risker genom att sköta om sin utrustning och hålla sig till reglerna. Vi som jobbar med Västervik Dykpark är alla utbildade till instruktörsnivå i dyksäkerhet och dykräddning och vi har utarbetat en gedigen nödfallsplan i samarbete med den lokala Räddningstjänsten.    

Nödfallsplan
Varje dykplats i Västervik Dykpark har ett nummer vilket återvinns dels på vår hemsida, på dykkartorna och i en separat lista med nödfallsplaner för varje specifik dykplats samt på den boj som märker ut dykplatsen. Samma information finns hos räddningstjänsten. I det fall man skulle behöva assistans kan Räddningstjänsten alltså få all information dom behöver om dykplatsens position och förutsättningar direkt utan att man behöver beskriva den. Det går också att komma överens om en mötesplats för att ytterligare förkorta anspänningstiden. Dessa nödfallsplaner finns att ladda hem från internet i samband med planeringen av dyket.

Miljöbevarande policy
Västervik Dykpark arbetar för en säker och lättilllgänglig dykning i området kring Västervik men även att verksamheten bedrivs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det innebär att vi installerar bojar på ett sätt som har minsta möjliga inverkan på undervattensmiljön och gör att man inte ska behöva använda ankare som kan vara väldigt skadligt för känsliga bottnar och vrak. Vi arrangerar städning av badstränder och deltar i internationella Clean-Up event.

Vrakskydd
Att skydda och bevara historiska vrak är inte bara självklart utan även nödvändigt och en skyldighet för oss som dyker på dom och det finns flera orsaker till det. Dels vore det själviskt och respektlöst mot framtida dykare om man inte lämnade dykplatsen lika intressant som man hittade den  och dels skulle man omöjliggöra framtida arkeologiska undersökningar om man inte lämnar vraket orört. Västervik Dykpark har kontinuerlig kontakt med marinarkeologiska organisationer och muséer för att dela information i båda riktningarna och på det sättet berikas kulturarvet.