Hotell och restaurang

Stina Porsgaard, Best Western Plus Västerviks Stadshotell, ger sin bild av hur behovet i branschen ser ut idag och på lite sikt.

Hur är läget i branschen lokalt?

 För Visita, vår branschorganisation, är kompetensförsörjningen en av de frågor som är absolut mest brinnande och står högst på agendan. Jag upplever att det finns ett rekryteringsbehov här i Västervik, men det är svårt att få kvalificerade sökanden till de lite mer avancerade tjänsterna.

Vår arbetsmarknad är för stängd, där man flyttar runt mellan arbetsplatserna när vi i stället skulle behöva få mer influenser från andra städer för att få en bättre utveckling i branschen.

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Hotell- och restaurangbranschen står inför mycket stora utmaningar då allt färre väljer att studera på skolorna inom vår näring. Vi måste arbeta med att höja attraktiviteten i våra jobb så att fler söker sig till både utbildningarna och direkt till oss. Det är också viktigt att framhålla de
företag som är seriösa och professionella, så att branschen i sig blir mer attraktiv.

Vi är väldigt många idag! Ibland blir det för stort fokus på de som inte sköter sig och sina anställda, det är så långt ifrån verkligheten bland de flesta av oss.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Att Västervik blir en het och attraktiv arbetsmarknad för kockar, sommelierer, receptionister och andra inom hotell- och restaurangbranschen, så att vi som vill utveckla våra verksamheter får bättre möjligheter till det.