En man och en kvinna i en restauranglokal. Foto Sara Winsnes

Hotell och restaurang

Västerviks stora antal turister på sommaren gör att antalet säsongsanställda är stort inom detta segment, men även året runt-anställda utgör en betydande del. Möjligheterna till karriär är stora. Här finns både stora kedjor och små, platsunika etableringar.
Här kan du läsa presentationer från några av Västerviks arbetsgivare inom hotell och restaurang.