Hjorteds mopedmuseum öppnar upp för minnen

Hjorteds mopedmuseum öppnar upp för minnen

Genom att använda andra sinnen än bara hörseln väcks gamla minnen till liv. Detta har Bo Ellergren på Hjorteds Mopedmuseum tagit fasta på genom att erbjuda en annorlunda form av visning på museet. Satsningen har belönats med ett stipendium på 10 000 kronor från Alzheimer fonden.

- Det är fantastiskt roligt att som enda museum i Kalmar Län ha fått detta stipendium, Säger Bo på Hjorteds mopedmuseum.

Under ett besök på museet får de dementa börja med att sitta ner och i lugn och ro lyssna till musik av Gösta Snoddas Nordgren. Det lättar upp stämningen och ger en bra start på besöket. Därefter plockas äldre föremål upp som de dementa känner igen från sin vardag. Här får de både se och känna med förhoppningen om att detta ska väcka minnen till liv som leder till diskussioner.

- Vi vet att konst och kultur stimulerar våra sinnen och aktiverar hjärnan. Att betrakta en bild eller ett föremål kan göra att tidigare bortglömda minnen kommer till liv igen.  Ett museibesök kan också bidra till att höja deltagarnas livskvalitet och motverka den sociala isoleringen som ofta blir en följd av demenssjukdom, Säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden i ett pressmeddelande.

Visningarna är en del av projektet ”Möten med minnen” som pågått under tre år på olika museer runt om i Sverige. Inspiration till projektet har hämtats från The Museum of Modern Art i New York.  Tillsammans var det 37 Svenska museum som i dagarna belönades med stipendium för att vidareutveckla arbetet med specialvisningar.

- Stipendiet ska användas för att kunna fortsätta erbjuda gratis visningar för de dementa och deras ledsagare. Säger Bo

Besöket på Hjorteds Mopedmuseum avslutas med en kort tur bland mopederna och sedan en familjär fikastund tillsammans. Satsningen har visat sig ge resultat.

- Personalen på demensboendena har märkt en positiv förändring hos de dementa efter besöket, enligt Bo Ellergren