Två unga tjejer handlar i en butik. Foto: Urban Jörén

Handeln växer i Västervik

Västervik stärker återigen sin position som shoppingmagnet i regionen. Det visar den handelsstatistik som Handelns Utredningsinstitut (HUI) presenterar för 2014.

HUI Research mäter försäljningsindex, vilket innebär handelns totala omsättning i relation till försäljningsunderlaget. 2014 har Västervik ett index på 95, vilket är en ökning med sex enheter på två år. Det är sällanköpsvaror som står för Västerviks ökning under 2014, där omsättningen ökar med hela 7 % sen föregående år, vilket ska jämföras med en ökning på 3 % i länet och 2 % i hela riket.

2014 sysselsatte handen i Västervik 948 helårsanställda, vilket är en ökning med 62 de två senaste åren. 2014 omsatte handeln i kommunen drygt 2,1 miljarder kronor. I siffran ingår inte kaféer och restauranger, som också vuxit under perioden.

Annie Åberg ordförande i Västerviks Handel.– Härliga siffror, säger Annie Åberg på Hennes & Mauritz, ordförande i Västerviks Handel. Siffrorna visar att kunderna uppskattar att shoppingutbudet i Västervik blivit allt bättre.

De senaste åren har många starka varumärken och kedjor valt att etablera sig i Västervik. Både i externhandeln och i stadskärnan. Vilka som etablerar sig och var de hamnar är sällan en slump.

– Fastighetsägarna, handeln och kommunen jobbar tillsammans med att utveckla Västervik som handelsplats och det görs regelbundna analyser utifrån kundernas önskemål om hur staden kan utvecklas bäst, säger Annika Boman på Västervik Framåt. Handeln har blivit en allt viktigare näring i kommunen, då det är en bransch i tillväxt som skapar nya arbetstillfällen.

Ta del av HUI:s statistik på handelnisverige.se