Handeln fortsätter att växa

Västervik stärker återigen sin position som shoppingmagnet i regionen. Det visar den handelsstatistik som Handelns Utredningsinstitut (HUI) presenterar för 2015.

HUI Research mäter försäljningsindex, vilket innebär handelns totala omsättning i relation till försäljningsunderlaget. 2015 har Västervik ett index på 96, vilket är en ökning med hela sju enheter på tre år. Att Västervik stärker sin position som handelsplats i regionen är tydligt, då det bara är Västervik av grannkommunerna som har en indexökning sen året innan. Västervik går också emot trenden i hela Kalmar län, som har en liten indexminskning.

106 nya arbetstillfällen på tre år
2015 sysselsatte handen i Västervik 994 helårsanställda, vilket är en ökning med hela 106 de tre senaste åren.  2015 omsatte handeln i kommunen drygt 2,2 miljarder kronor. I siffran ingår inte kaféer och restauranger, som också vuxit under perioden.

- Riktigt roligt, säger Annie Åberg på Hennes & Mauritz, ordförande i Västerviks Handel. Siffrorna visar att kunderna uppskattar Västervik som shoppingstad.

De senaste åren har många starka varumärken och kedjor valt att etablera sig i Västervik. Både i externhandeln och i stadskärnan. Vilka som etablerar sig och var de hamnar är sällan en slump.

- Fastighetsägarna, handeln och kommunen arbetar tillsammans genom Västervik Citysamverkan med att utveckla stadslivet och Västervik som handelsplats. Det görs regelbundna analyser utifrån kundernas önskemål om hur staden blir så attraktiv som möjligt, säger Annika Boman på Västervik Framåt.

Handeln har blivit en allt viktigare näring i kommunen, då det är en bransch i tillväxt som skapar nya arbetstillfällen.
Ta del av HUI:s statistik: http://www.handelnisverige.se/