Foto: Urban Jörén

Handel och service

Per Ericsson, Jula, ger sin bild av hur behovet i branschen ser ut idag och på lite sikt.

Hur är läget i branschen lokalt?

– Inom handeln finns det alltid ett visst rekryteringsbehov. På kort sikt är det oftast tjänstledigheter, samt att det rör sig på arbetsmarknaden. En deltidsmedarbetare får ett heltidsarbete på en annan arbetsplats etcetera. Handeln i Västervik har ju generellt ökat de senaste åren och vi står ju för en relativt stor del av arbetstillfällena.

Blickar vi några år framöver så kommer vi att ta marknadsandelar och det blir även fler etableringar till staden också, så jag tror att handeln kommer att växa i vår region.

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Utmaningen i vår bransch är att ha så attraktiva butiker som möjligt. Det ska vara ordning och reda, lätt att hitta, rätt servicenivå till kunderna, och ett bra och brett sortiment. Då krävs det att vi får tag på rätt medarbetare som tycker att det är roligt att hjälpa kunden med sitt projekt,
eller att bara hitta sin vara. Vi har framför allt internethandeln att konkurrera med och då krävs det att vi är på tå alla dagar och välkomnar våra kunder. Det kanske är detta kundfokus som gör att vi på Jula röner framgång.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Drömscenariot som jag tror att alla som jobbar inom handeln har är att du som kund finner det du söker och handlar hemma i Västervik. Det bidrar till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter till vår kommun, vilket i sin tur gynnar alla. Det vore roligt att kunna anställa ännu fler
inom handeln.