Grafisk manual för varumärket Västervik

Grafisk manual för varumärket Västervik, regler och råd. Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare versioner.

Aktuell version: vvmanual_2013.pdf - klicka här.