Grafisk manual för varumärket Västervik

Grafisk manual och riktlinjer för varumärket Västervik och logotyp. Gäller från och med december 2016 och ersätter tidigare versioner.