Foto: Gotlandsbåten

Gotlandsbåten 2.0 – Nu kör vi

Vi är alla väl medvetna om turerna kring Gotlandsbåten 2014. I upplagan 2016 är förutsättningarna helt andra. Idag släpper Gotlandsbåten sina turlistor och idag aktiverar Västervik Framåt även sin organisation kring Gotlandsbåten på riktigt.

Under onsdagen var Västervik Framåt på plats i Visby för att sondera förutsättningarna och lägga en plan för organisationens arbete med årets Gotlandstrafik. Helt nya förutsättningar väntar inför årets säsong. Den här gången äger ett holdingbolag både båten, rederiet och organisationen som säljer biljetter och marknadsför linjen. 

Västervik Framåt träffade Gotlandsbåtens nye vice VD Ola Mattson för att planera ett framtida samarbete kring främst biljettförsäljning, praktiska frågor kring terminalen i Västervik och marknadsföring. Västervik Framåt, Västerviks kommun och besöksnäringen i Västervik är viktiga parter för Gotlandsbåten.

- Det var  inspirerande att träffa Gotlandsbåten. De presenterar en eftertänksam organisation och är öppen för samarbeten i syfte att så mycket som möjligt främja besöksnäringen i Västervik. Nu finns goda förutsättningar för besöksnäringen att aktivt arbeta för att ta tillvarata möjligheterna som den nya trafiklinjen medför, säger Hanna Hägg på Västervik Framåt.


Västervik Framåt är väl förberedda. Aktivitetsplaner är bara med viss förfining och uppdatering redo att aktiveras, marknadsföringen är under produktion.

- Gotland är nyheten och fastlänningarnas primära mål, men precis som förra gången så är det viktigt att Västervik som destination vågar ta plats och för besökarna visa sin briljans som kombination till Gotland. Vi tittar just nu på hur vi kan skapa en intressant region, med utgångspunkt i vår nya relation till Gotland, säger Niklas Lind på Västervik Framåt.

Västervik Framåt träffade även Monica Frisc på Gotlands Förenade Besöksnäring och hon såg gärna ett samarbete mellan Gotlands besöksnäringsföretag och de i Västervik.

- Vi pratade med Monica om att ordna utbytesträffar mellan våra näringar så att de lär känna varandra, lär sig att sälja varandra. Vi har som mål att göra detta redan i år, men samtidigt ser vi det som början på ett långsiktigt samarbete som kan utvecklas från säsong till säsong, säger Hanna Hägg.

Under besöket träffade man även destinationsbolaget Inspiration Gotland som även de var öppna för samarbeten kring att förena destinationerna Gotland och Västervik.

Ola Mattson, Monica Frisc och Cecilila Österlind VD på Inspiration Gotland är inbjudna till besöksnäringens branschträff i Västervik som hålls den 2 mars.

Din Gotlandsresa börjar här: vastervik.com/gotland


Kontakt:
Hanna Hägg, Västervik Framåt

0490-875 24
[email protected]