Gästhamnen utvecklas med nya ägare

Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 Invest AB, som ägs av Björn Ulvaeus och ALM Equity AB, har tillsammans med Västerviksföretaget Investervik AB förvärvat fastigheten Tändstickan 7. Fastigheten inrymmer idag bland annat hamnkontor, pool och service för gästhamnen i Västervik.

Förvärvet är ett steg till att skapa ostkustens bästa gästhamn samt knyta ihop satsningen på Slottsholmen och profilera Västervik som sjöstad. Projektet att skapa en mötesplats på Slottsholmen växer nu till att omfatta hela området kring Västerviks gästhamn och de framtida verksamheterna på fastigheten ska komplettera och ge mervärde till området runt hamnen.

- Nu när Västerviks kommun satsar på gästhamnen och bygger en vågbrytare som ska fungera som promenadstråk från Slottsholmen till Notholmen, så vill vi vara med och bidra med något riktigt bra. Vi ska utveckla ett koncept som är ett komplement till Slottsholmen och som gör Västervik till Ostkustens bästa gästhamn, säger Björn Ulvaeus.

Gästhamnsverksamheten drivs sedan 2016 av företaget Nya vatten, som också äger bryggorna i gästhamnen. Ambitionen från Nya vatten är att ha en hög servicenivå men med fler valmöjligheter gällande innehållet och prisnivån för gästen. 

- Detta stärker framtidsvisionen för gästhamnen och är oerhört positivt för Västervik. Med kommunens engagemang i området kan vi skapa en unik mötesplats som ytterligare knyter ihop staden med skärgården, säger Andreas Nilsson, ägare Nya vatten.

Ulvaeus och ALM har förvärvat fastigheten tillsammans med Västerviksföretaget Investervik AB, som drivs Christer Borka Larsson, Roger Axmon och Jakob Nelson

- Vi såg en unik möjlighet att få vara med och utveckla området runt gästhamnen och Slottsholmen tillsammans med Björn och ALM. Fastigheten Tändstickan 7 har stor potential, och vi ser fram emot att gemensamt utveckla fastigheten för att hela området runt gästhamnen skall bli en unik plats och komma till glädje för oss alla som bor och besöker Västervik, säger Christer Borka Larsson, Roger Axmon och Jakob Nelson i pressmeddelandet.

Västerviks kommunen satsar stort för att tillgängliggöra och göra hela området runt Slottsholmen attraktivt. Ambitionen är även att knyta samman Slottsholmen och Notholmen via vågbrytare tillika promenadstråk. Detta höjer även möjligheterna för bland annat bad och rekreation i hela området.

- Det känns mycket inspirerande att, tillsammans med Björn, ALM och nytillkomna lokala entreprenörer, få vara med och skapa Skärgårdsstaden i Småland - på riktigt, säger Tomas Kronståhl, ordförande i kommunstyrelsen Västervik.

Bilden är en vision av det framtida området vid Slottsholmen och gästhamnen.