DI Gasell

Gasellerna från Västervik

Fyra företag från Västervik går verkligen på högvarv just nu. Så pass bra att de av Dagens Industri är utnämnda till gaseller.

På en stor gala i Jönköping så avgörs  imorgon vilket företag i Kalmar län som blir vinnare i Dagens Industris Gaselltävling. Inte mindre än fyra företag från Västervk är Gaseller och alltså potentiella vinnare. De är: Kunskapsnavet AB (ALPHASKOLAN), Fabrik 7 i Västervik AB (Guldkant), Fredrik K Snickeri & Bygg AB samt Dekon Engineering AB. 

Fakta DI Gasell
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Lycka till alla fyra och kör hårt Västervik!