Gamlebygymnasiet

Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Ett naturbruksgymnasium och friskola med riksintag för utbildning inom djurvård, djursjukvård, hund, lantbruk och lantbruk/entreprenad.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet inom ekologisk produktion, fältförsök, utvecklingsarbete samt gymnasieutbildning genom våra naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby, Ingelstorp och Helgesbo. Vi har ca 3 200 medlemmar och omsätter totalt omkring 170 miljoner kronor per år och är omkring 200 anställda. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 50 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.

För elever

Som elev hos oss varvar du teori med praktiska lektioner ute i våra djurstallar och jordbruk. Du får vara med och sköta djur och natur tillsammans med välutbildade lärare och instruktörer. På så vis får du med dig både praktisk och teoretisk kunskap ut i vuxenlivet. Gamlebygymnasiet har ett unikt samarbete med Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent. Marken runt skolan som skolan äger men som Ogestad brukar omfattar 400 ha jordbruksmark. Genom samverkansavtal kan skolan nyttja stallar och åkermark som utbildningsmiljö och eleverna får på nära håll se och delta i hur ett professionellt lantbruksföretag drivs. I ladugården på skolans område har Ogestad en elitbesättning bestående av 80 mjölkkor. På grannfastigheten bedrivs svinproduktion och genom samverkansavtal har Gamlebygymnasiet tillgång till svinstallet som utbildningsmiljö.

Vår undervisning växlar mellan lektioner, övningar och praktiskt arbete.

Webb: gamlebygymnasiet.nu

Kontakt: 0493-142 00 eller [email protected].