Full fart framåt

Sverige har högt uppsatta mål om att digitalisera industrin och att stärka konkurrenskraften med hjälp av sakernas internet. För två av Västerviks tillverkande industrier betyder det olika saker.

Det krävs anpassningsförmåga och innovationshöjd för att överleva världskrig, börsras och allehanda globala och lokala kriser. För Gbo Fastening Systems, med 250 år på nacken pekar framtidskompassen på att komplettera traditionella produkter med smarta tillbehör, exempelvis mjukvara och digitala hjälpmedel.

Bolaget, helägt av investmentbolaget Segulah sedan utköpet från börsen 2008, är sakta på väg tillbaka till samma omsättnings- och produktionsnivåer som före finanskraschen. Krisen innebar en rejäl inbromsning av småhusbyggandet i landet, men nu ser företaget en uppgång. Under våren har man dessutom tagit hem produktionen av bandad spik till huvudenheten i Gunnebo igen, efter att den varit förlagd till Polen i 15 år.

– Det finns två skäl till det, dels att vi vill få marknad, kunder, produktion och produktutveckling så nära varandra som möjligt, dels att vi får ner frakterna väldigt mycket då huvuddelen av våra kunder för bandad spik ligger i Norden, säger Lars Dahl, utvecklings- och marknadschef på Gbo Fastening Systems, som bolaget heter sedan Gunnebo Industrier delades in i tre bolag efter affärsområden 2013.

Bandad spik, alltså spik för spikpistoler är det segment som tillsammans med skruv växer snabbast, medan färre hantverkare och hemmasnickare väljer handspik. Men det är inte på spikfronten som Gunnebo Fastening lanserat de största nyheterna den senaste tiden, utan på mjukvara och webbstöd för dem som ska använda produkterna.

Under det senaste året har både en webbguide för att bland annat hitta rätt spik till rätt pistol lanserats, liksom Solid Wood, en mer avancerad dimensioneringsmjukvara för skruv och bandad spik. Bakgrunden är att reglerna för hur träkonstruktioner ska dimensioneras och dokumenteras fått en gemensam och omfattande EU-standard. Det innebär att konstruktören är tvungen att specificera exakt vilken spik eller skruv hen använt i sina uträkningar, det räcker alltså inte längre med att nämna en dimension.

GBO såg en möjlighet i det nya regelsystemet och utvecklade tillsammans med IT-konsulter från Crepidos Västervikskontor en mjukvara, innehållande samtliga Gunnebo-produkter för lastbärande träkonstruktioner, vilken sparar tid för konstruktören och ger full dokumentation. Uppsidan för GBO blir att deras produkter måste användas i bygget.

– Vi försöker koppla ihop vårt produkterbjudande med ett mervärde för ett mer effektivt och kvalitetsmässigt slutmontage och vi har i dag runt 700 licensierade konstruktörer som dimensionerar in Gunnebo Fasteningprodukter i ritningarna, säger Lars Dahl.

Tittar man i andra änden av produktionskedjan, inne i fabriken i Gunnebo, är digitaliseringen inte lika långt gången. Visst är delar av produktionen automatiserad och robotiserad men ändå relativt industriell och mekanisk. Däremot har Gunnebo Fastening ett utvecklingslabb med samma utrustning som de nationella testinstituten använder, bland annat en korrosionskammare för att testa produkternas rostskydd och maskiner för att mäta hållfasthet. I labbet arbetar ingenjörer med morgondagens produkter, både inom mjukvara och produktsortiment.

– Det har skett en kompetensväxling inom industrin och vi försöker få in mer ingenjörer, helst en kombination av byggingenjörer och maskiningenjörer, för att få en effektivare produktutveckling, säger Lars Dahl och tillägger:

– Jag tror det har hänt mycket här om tio år, vi lever i en värld med snabba förändringar, men det är här historien startade.