Fritt wifi i Västerviks centrum

Fritt wifi i Västerviks centrum

Från och med 14 november 2014 bjuder Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Tjustbankens Sparbank på fritt Wifi i centrala Västervik. Nätverket heter ”enbättrebank.nu” och är öppet för alla, efter en enkel inloggning.

Bankens förhoppning är att nätverket ska bidra till att göra Västervik än mer attraktivt och besöksvärt.