Försäljning, bank och försäkring

Michael Ljungkvist, Länsförsäkringar Kalmar län, ger sin bild av hur behovet i branschen ser ut idag och på lite sikt.

Hur är läget i branschen lokalt?

– För tillfället har vi inget rekryteringsbehov, men eftersom vi är 45 stycken som arbetar på västervikskontoret kan det förändras snabbt. När man tänker på Länsförsäkringar i Kalmar län som arbetsgivare är det naturligt att i första hand tänka bank och försäkring och att man då bör
ha någon form av ekonomisk utbildning. Men vi har ju även skadereglering på plats i Västervik och några som jobbar med skadeförebyggande verksamhet, så vi har även behov av annan erfarenhet. Vi har exempelvis personal som tidigare jobbat inom sjukvården, bil-, el- och byggbranschen, så vi är en arbetsplats med behov av många olika yrkesbakgrunder.

Vilka stora utmaningar står ni inför och vad bör göras?

– Kanske ett tråkigt svar, men som bransch är det digitaliseringen som är både en utmaning och en möjlighet.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Ur rekryteringssynpunkt vore det en dröm om man alltid 12 månader i förväg visste varje gång en kollega vill ta ett nytt steg i livet och byta jobb,
så att man hade möjlighet att hitta en efterträdare och smidigtkunna överföra den kunskap som man får när man varit anställd här i några år.