Starta eget

Företagarna i Västervik är mer nöjda

Idag publicerades enkätsvaren från Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. Enkätsvaren är en del av det som ligger till grund för Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i kommunerna.

Enkätsvaren visar att företagarna i Västervik är mer nöjda än riksgenomsnittet (betyg 3,41 mot 3,37) och även nöjdare än föregående år (betyg 3.31 2014).

Nationellt vill flest företagare att kommunen ska förbättra näringslivsklimatet genom att öka kommunens attraktionskraft, ha en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande och bli bättre på att stimulera m nyetableringar. I dess fall är Västerviksföretagaren mer nöjd än riksgenomsnittet. Den fjärde stora punkten, att ha snabbare handläggningstider, är det dock ännu större andel i Västervik som tycker är viktig.

Det sammanfattande omdömet i enkätsvaren ger Västervik en 134e plats bland landets 290 kommuner. 2014 var placeringen 137. Den årliga kommunrankingen av företagsklimatet, som också har en statistisk del, publiceras under hösten.