Foto: Nathalie Chavez

Fler antal gästnätter i Västervik 2016

Västerviks turister ökar i antal. Preliminära siffror från SCB:s gästnattsstatistik visade att det spenderades 385 000 gästnätter i vår kommun. Det är en ökning med 11% mot året innan. Störst andel av ökningen står svenska turister för. Tyskland är precis som tidigare den största internationella gruppen, med en andel om 9%.

Västervik har störst procentuella ökning av antal gästnätter jämfört med övriga kommuner i länet. Sett till totalt antal gästnätter är det bara Kalmar och Borgholm som har fler gästnätter än Västervik. Över året försvarar länet sin 5:e plats i riket och har samtididigt ryckt ifrån Halland som vi delade plats med förra året.

En stor potential är danska och norska turister, där andelen fortfarande för Västerviks del är liten, cirka 6000 per nationalitet.

Det är hotell, stugbyar, vandrarhem och camping som rapporterar till SCB. I statistiken ingår bara kommersiella övernattningar. Det är alltså inte medräknat alla som bor hos släkt och vänner eller i sina egna fritidshus.

De kommersiella gästhamnarna har inte heller behövt rapportera, inte heller ställplatser för husbilar.

Slutgiltiga siffror kommer i mars.