Utsikt från FindersFee´s kontor i Västervik.

FindersFee öppnar huvudkontor i Västervik

FindersFee är ett modernt headhuntingföretag som hjälper företag med sina rekryteringar. Framgångsfaktorn i konceptet bygger på en rekommendations- och hittelönsbaserad rekryteringsprocess.

FindersFee finns sedan tidigare i Malmö och har under de senaste månaderna genomgått en rad förändringar för att utveckla konceptet och växa på nya marknader. Bland annat har företaget gått från att vara ett lokalt företag i Malmö till att bli ett Franchisekoncept där det kommer att vara möjligt för våra kunder, oavsett geografisk placering, att få tillgång till FindersFee´s nätverk och Finders.

– Vi är inne i en riktigt spännande fas säger Niclas Rehnqvist, vd på FindersFee Sverige AB, som under fredagen den 4/9 lanserar det nya konceptet och nya hemsidan.

Framförallt ett stort tack till Västervik Framåt AB som har bidragit med stöd och hjälp i arbetet med utvecklingen av FindersFeekonceptet!