Kontorsmiljö

Fastighetsägare som är samhällsbyggare

Har du tänkt på att de företag som har störst möjlighet att påverka en kommuns utveckling är fastighetsägare? Genom att aktivt jobba för att få in nya hyresgäster och etableringar är man med och skapar tillväxt och arbetstillfällen.

Om fastighetsägaren dessutom gör investeringar i sin fastighet skapas attraktiva arbetsplatser och en vacker stadsmiljö. Det blir en positiv spiral med nöjda hyresgäster, ökade fastighetsvärden och ständig utveckling. För att det här ska funka måste fastighetsägen tro på sin kommuns utvecklingspotential och dessutom samverka med andra. Och just så är det i Västervik. '

I Västerviks stad har fastighetsägarna bildat en förening, där man har högt till tak och jobbar mot ett högre gemensamt mål. Och man gör investeringar. Stora investeringar. Bara i Västerviks stadskärna har privata aktörer investerat eller planerat att investera miljardbelopp under 2010-talet. Nya fasader, ombyggnader av lokaler, nybyggnationer med mera.

Nåra exempel på riktigt stora investeringar; Mats Thorsman, lokal fastighetsägare, har omvandlat både det gamla polishuset och det gamla nämndhuset till hypermoderna arbetsplatser mitt i stadskärnan. Björn Ulvaeus har hösten 2014 inlett byggnationen av hotell, restaurang, lägenheter, konferens, gästhamn mm på Slottsholmen. Och Riksbyggen bygger bostäder vid Skeppsbrofjärden.

Bilden föreställer gamla polishuset som fastighetsägaren Mats Thorsman omvandlat. Här är Matrisen Redovisning och Rådgivnings kontor. Foto: Sara Winsnes.