Evenemang ger många miljoner till Västervik

Varje sommar arrangeras många evenemang runt om i Västerviks kommun. Dom flesta är överens om att det är en viktig ingrediens i en sommardestinations utbud, men vad är evenemangen värda för turistekonomin? Västervik Framåt har tittat på det turismekonomiska värdet för HojRock samt Visfestivalen under 2014.

Under 2014 genomförde Västervik Framåt en evenemangsundersökning på Visfestivalen och HojRock i Västervik med syfte att mäta betydelsen av evenemangen.

Undersökningen genomfördes via en enkät som skickades ut till besökare av sommarens VisFestival och HojRock. Både enkäterna var för sig och tillsammans tydliggör de stärkande effekterna för varumärket Västervik samt det reella värdet för näringsliv och kommun.

HojRocksbesökarna spenderade 4436 kronor i snitt under sin vistelse i Västervik. 2014 hade festivalen 5600 tredagarsbesökare vilket innebär en inkomst på 25 miljoner kronor till handel, krögare, service m.m. i Västerviks kommun. Lägg därtill de tusentals dagsbesökare och evenemangets övriga påverkan och attraktionskraft hos Västerviksbor som tar sig till stan, t.ex. under lördagens populära motorcykelkortege och inkomsterna ökar betydligt för Västerviks näringsliv.

Besökarna på Visfestivalen spenderade i snitt 3057 kr per person under hela vistelsen. Även här har vi alltså bara tittat på besökare inne i ruinen – inte de mereffekter evenemangen skapar. Tre fullsatta kvällar (cirka 6000 besökare) omsätter då virka 15 miljoner kronor till boendeanläggningar, restauranger, shopping med mera.

– Den här undersökningen stämmer bra överens med liknande undersökningar som andra destinationer gjort för att räkna på värdet av evenemangen. Det är viktigt att synliggöra och försöka sätta fingret på betydelsen i rena pengar, vilket också blir lättare att ta till sig, menar Johan Öhrling Elltorp, evenemangssamordnare på Västervik Framåt.

En annan viktig effekt vi kan se tack vare undersökningen är den marknadsföring Västervik får tack vare dessa dragare. Hela 95 % menar att det är sannolikt eller väldigt sannolikt att dom kommer att rekommendera Västervik till sina vänner eller familj. Lika många menar att dom vill komma tillbaka till Västervik för att besöka ett nytt evenemang. Den reklamkostnaden är svår att räkna ut värdet av men självklart är den oerhört viktig i ett långsiktigt varumärkesbyggande.

– Jag tycker detta understryker vikten av att supporta våra evenemangsarrangörer. Att underlätta och ge dem förutsättningar att skapa bra evenemang ger inte bara en direkt effekt på ökad turismomsättning utan också en långsiktigt viktig marknadsföring av varumärket vilket också leder till ökade besöksströmmar, inflyttning och företagande, fortsätter Johan.

Kontakt:
Johan Öhrling Elltorp
Evenemangssamordnare, Västervik Framåt AB
0490-875 12 [email protected]