Ett liv i skärgården

Tjusts skärgård består av cirka 5000 öar och skär, de flesta helt oexploaterade men flera väljer att bo, leva och även arbeta i skärgården. Här är en kort guide om vår skärgård.

I mellersta delen av Tjust skärgård, med Loftahammar i norr och Västervik söder finns Mellanskärgården. Här verkar venintresseförening för en blomstrande och livskraftig utveckling av skärgården.

Hasselö är en av skärgårdens sörre öar, ungefär mitt emellan Loftahammar och Västervik. Båtförbindelse finns från Västervik under hela året och under sommarmånaderna utökas trafiken med ett större fartyg från Västervik men också från Loftahammar. Västerviks Bostads AB har köpt mark på Hasselö med syftet att bygga fler åretruntbostäder och öppna upp möjligheten för fler att leva  skärgårdsliv. Läs mer om BostadsbolagetsHasselöprojekt och gör intresseanmälan här.

Gudingen eller Gudingefjärden avgränsas i norr av Loftahammarshalvön och i söder av halvön Norrlandet. Några öar i och intill Gudingen är Södra och Norra Malmö, Torrön, Björkö, Högö, Vidö, Vinökalv, Stora och Lilla Rätö samt Solidö.

Stora Rätö har en areal av drygt 1 km². Vägförbindelse saknas. Lilla Rätö har ett större antal fritidshus. Vägförbindelse saknas, och många besöker ön med båt via Rätö brygga vid Kuggviken på Norrlandet.

Idö ligger omkring fem sjömil från Västervik och är en före detta lotsstation. Idö har båtförbindelse och restaurangverksamhet under sommaren. Spårö är känd för sjömärket Spårö båk. Ön ligger vid inloppet till Västervik, omkring 4-5 sjömil söder om stadens centrum.

Ön Händelöp ligger sydost om Västervik. Större delen av öns bebyggelse är koncentrerad till Händelöps by på öns västra del, en småortmed ett 50-tal invånare. På öns östra del finns även ett fiskeläge. Ön har broförbindelse med fastlandet.

Eknö är den största ön i södra delen av Tjust skärgård i Västerviks kommun. Ön har två huvuddelar där merparten av bebyggelsen är samlad – Östra Eknö och Västra Eknö.