Trendiga lokaler på People i Västervik

Etablera företag

Att etablera företag i Västervik är enkelt. Vår etableringsservice hjälper till med kontakter och information kring lokaler, mark, kompetens, tillstånd, kommunal service, samarbetspartner mm.

Västervik är fjärde största kommunen i Småland. Närheten till Östergötland och ett av Sveriges största tillväxtområden, drar vi också nytta av. De senaste åren har företag inom många olika branscher valt att etablera verksamhet i Västervik. Allra flest inom handel, service och tjänster, hälsa och skönhet, utbildning och konsultverksamhet.

Att Västervik har stark attraktionskraft som boendekommun stärker valet av Västervik som etableringsort. Dels genom att personer med relation till Västervik väljer att etablera företag och dels är boendemiljön är en viktig tillgång i jakten på arbetskraft. Tack vare turister och fritidsboende är dessutom den lokala marknaden emellanåt dubbelt så stor som invånarantalet i kommunen.

För ledig lokal eller mark i Västerviks kommun, klicka här.


Kontakta Västervik Framåts etableringsservice, klicka här.