En av Uknas alla eldsjälar - Johanna

Ukna ligger i en omtalat vacker dalgång i norra kommundelen mitt emellan Linköping och Västervik. Ett samhälle med cirka 100 invånare och totalt runt 300 i socken. Ukna vore inte så levande och personligt utan sina eldsjälar. Johanna Skarin är en av dem.

Du var drivande när man ville starta friskola i Ukna, berätta.
Jag ingick i det gäng som drev överklagan när det kom ett beslut om att lägga ned den kommunala skolan 2012. Vi satsade på att försöka få in en ansökan om friskola, men fick avslag av Skolinspektionen. Vi överklagade aldrig då det skulle innebära en för stor process även för barnen, vi blev tvungna att lägga ner det. Så nu är förskolan kvar (kommunal) och barnen går från och med förskoleklass idag i skolan i Överum. Men vårt engagemang var ändå viktigt, att stå upp för våra barn.

Ditt engagemang för barn sträcker sig även över deras fritidsaktiviteter, vad gör du för dem?
Jag är engagerad i olika föreningar i Ukna, bland annat Intresseförening och Storsjö IF.  Idrottsföreningen köpte gymnastiksalen av kommunen när skolan lades och där är jag med och anordnar aktiviteter för barnen. Även Intresseföreningen hittar på saker för barnen. Bland annat en stor årlig sommarfest (Stensnäsfesten) där jag är ansvarig för barnaktiviteterna vilket innebär mycket planering. Även barngymnastik har dragits igång av Storsjö IF samt cirkelträning för unga och vuxna två gånger i veckan.

Hur är sammanhållningen i Ukna?
Den är bra och har faktiskt blivit bättre sen nedläggningen av skolan. Folk håller ihop för att jobba för hela bygden. Vi har blivit fler engagerade och är måna om att bygden ska leva. Här känner du ju igen alla, åker man till affären så pratar man alltid med någon, alla är nästan engagerade i någon förening. Det är en fin gemenskap.

Hur mycket betyder privata engagemang för livet på landsbygden?
Allt. Man får ju viss stöttning av kommunen, men ska någonting verkligen hända så är det vi själva som måste ta tag i det. Man är van att engagera sig i föreningslivet på landsbygden, det är det som får bygden att leva. De byvandringar som kommunen har dragit igång med landsbygdsutvecklaren Lotti Jilsmo är väldigt bra. Då går man runt och tittar på brister och utvecklingsbehov i trakten. De har ännu inte kommit till Ukna, men jag hoppas att de kommer snart.

Säg att man är intresserad av att flytta till Ukna, sälj in livet där med tre argument.
Ett är sammanhållningen man får på en mindre ort. Man är måna om varandra och ser efter varandra. Man vill gärna att folk kommer med i föreningslivet som är mycket av nyckeln till gemenskapen. Omgivningen och naturen fantastik fin. Man har nära till skogen och friluftsliv, det finns många småsjöar med fiske och bad på sommaren. Vi har en jättefin nybyggd förskola som gjorts iordning och rustats upp. Vi har vår affär där man även kan tanka. Idrottsföreningen är jätteviktig, där finns aktiviteter både för stora och små. Till sist så ligger Ukna väldigt centralt, vi bor fem mil från Linköping och fem från Västervik. Även Valdemarsvik och Gamleby ligger i närheten. Det gör att vi har rimliga pendlingsavstånd för arbete. Vägarna dit är också bra med E22 och Väg 35.