En aktiv del av Nya Gamleby - Pia

Pia Nilsson bor med sin familj i Gamleby som ligger cirka 2.5 mil norr om Västervik. En ort på cirka 3 000 invånare som riktigt sjuder av kollektiv företagaranda. En anda som är ortens hjärta och puls.

Namn - Pia Nilsson
Ålder - 54 år
Familj - Gift, och tre barn
Yrke – Butiksägare - Elkedjan i Gamleby
Bor - Gamleby
Fritid – Hästar (utbildad domare och ridlärare) Jobbet tar mer och mer tid, men jag försöker att vara överdomare på tävlingar om helgerna.
 

Du är verkligen engagerad i utvecklingen av Gamleby och har varit engagerad i NYAGamleby, ett projekt som syftat till att utveckla Gamleby, berätta.
- Vi var fem butiksägare som träffades vid morgonmöten tillsammans med företrädare för Västervik Framåt. Vi ville från början ha en stor skylt ute vid E22:an som upplyste bilister om Gamlebys utbud. Fick ihop 2,5 miljoner kronor genom att söka olika projektpengar för att utveckla Gamleby, projektet kom att heta NYAGamleby. Vi bildade olika grupper - utbildningsgrupp, evenemangsgrupp, tidningsgrupp med flera – och det har slagit ut väl ut för Gamleby. Det har verkligen adderat en helt ny professionalitet till vårt utbud. Bland annat gick vi alla i en så kallad bemötandekurs. Resultatet märktes inte minst från ett år till ett annat från våra sommargäster som tyckte att de fick en helt nu upplevelse och mycket härligare bemötande. Och det stannade inte bara i ett projekt, idag är det en ekonomisk förening som driver frågorna vidare.

Nästan varje lördag är det någon typ av evenemang i Gamleby köpcentrum, där träffas vi och umgås.

Gamleby har cirka 3 000 invånare och är en ort som sjuder av företagande, föreningsliv och handel. Vad är hemligheten till allt engagemang?
- Mycket tack vare just projektet Nya Gamleby. Samtidigt så är det som så att man på små orter jobbar och värnar om det man har tillsammans. Den kollektiva känslan är viktig och gör att man blir positiv och det bildar en glad spiral. Man känner varandra väl. Nästan varje lördag är det någon typ av evenemang i Gamleby köpcentrum, som gör att både gamla och nya kunder hittar hit och träffas.

Nämn de tre starkaste fördelarna med att driva affärsverkshamhet i Gamleby?
- Det samlade köpcentrat under ett tak och vår centrumförening som jobbar för att utveckla hela Gamleby. Sammanhållningen, den positiva andan och faktiskt vårt utbud. Vi har butiker som exempelvis inte finns i Västervik som gör att vi får många hitresande. Vi är det ända alternativet för vissa varor. Till sist sommaren och att vi ligger nära kusten, det gör att vi har en livlig aktivitet och en stor kundgrupp även på sommaren.

Ni har en bra sammahållning, är det svårt för en utomstående att komma in i gemenskapen.

- Jag har svårt att tro det. Jag kommer själv utanför liksom många andra företagare i Gamleby och ingen av oss har haft svårt att komma in, vi har snarare känt oss välkomna. Fotoskolan i Gamleby drar varje år till sig studenter från hela Sverige, de bidrar verkligen med ny energi till orten.

Om man går i flyttankar och vill skapa sig en rättvis bild av livet i Gamleby, hur bör en sådan studiedag se ut?
- Vi har en av Sveriges finaste fritidsgårdar och just nu byggs det en helt ny låg- och mellanstadieskola. Nästa år får vi även ett helt nytt högstadium. besöka skolan. Köpcentret och det gamla trekantiga torget med kullersten bör man besöka. Vi har ett stort föreningsliv – Gamleby Orienteringsklubb, Ridklubben, fotboll och bandy. Alla våra second hand-butiker har blivit en nisch.