Drömmen om att bygga eget

För många är drömmen att bygga sitt eget boende. Den drömmen är inte svår att förverkliga i Västerviks kommun. Dels så har du en rad attraktiva lägen att välja emellen - vid vattnet, i Västerviks stad, på landsbygden - och dels så är tomtpriserna inte så där skyhöga som det kan vara i många större städer.

I Västervik kostar en tomt 140 000-800 000 kronor beroende på område. På övriga orter kostar en tomt 90 000 kronor. Till tomtpriserna tillkommer avgift för anläggning av vatten och avlopp samt avgift för anslutning av el. Dessutom tillkommer avgifter i samband med din bygglovsansökan. För att få köpa en tomt måste du ha fått bygglov för bostadshus på tomten och vara anmäld i tomtkön.

 
VILLKOR FÖR ATT KÖPA TOMT:

- köpet avser ett eget långsiktigt permanent boende
- du är anmäld i tomtkön
- du får bygglov för bostadshus på tomten

För mer information om lediga tomter, tomtkön och intresseanmälan kontakta Rickard Ljunggren, mark-och exploateringsingenjör telefon 0490-25 40 29. [email protected]

Även fastighetsmäklarna och vissa husleverantör förmedlar tomter. Information om mäklarnas tomter hittar
du lättast på respektives webbplats under KÖPA.
 


TÄNK PÅ:


När du bygger nytt, bygger till, bygger om eller ändrar behöver du ansöka om bygglov samt göra en bygganmälan. Mer information om bygglov och bygganmälan hittar du på www.vastervik.se.
Läs även Bygglovsguiden för mer information om hur du skall gå till väga när du ska bygga nytt eller bygga om.
Via guiden får du hjälp med att fylla i ansökningsblanketter för bygglov och bygganmälan.

 TIPS
www.omboende.se är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket för alla som bor.
Snabb och enkel information anpassat efter dig och dina behov, om frågor som rör boende.

www.mittbygge.se är ett samarbete mellan Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och
Landsting med lättförståelig information om att planera, bygga och bo. Här hittar du tips och råd,
checklistor och e-tjänster.