Drömboendet väntar

Slottsholmen, Skeppsbrokajen, Ekhagen, Järnet, Gertrudsvik, Lugnet, Hornslandet, och hela landsbygden... Lockar tanken på ett havsnära eller grönt boende bör du spana in Västerviks kommun. Här finns alternativen.

Om urbaniseringen fortsätter i samma takt som i dag beräknas Stockholms befolkning uppgå till tre miljoner år 2040. Man känner ett obestämbart tryck över bröstet vid blotta tanken på den rusningstrafik och trångboddhet det kommer att innebära. I Västervik finns både tomterna, bostäderna, miljöerna, servicen och gott om frisk luft att andas.

Föredrar du landsbygden finns det mängder av i vissa fall löjligt prisvärda boenden runt om i kommunen. Söker du nytt i tätort och kan hålla dig något år nalkas något som närmast är att betrakta som en byggboom i Västervik.

Sofia Hjertqvist, planarkitekt på kommunen har järnkoll.

– För oss handlar hållbar planering mycket om att förtäta bebyggelsen där det redan finns befintlig infrastruktur i form av exempelvis kommunala vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp. Att kunna röra sig till fots eller på cykel i staden, och att enkelt kunna ta sig ut i kommunen eller landet via kollektivtrafik.

I klartext innebär detta runt 90 tomter vid Ekhagens golfbana, andelsboende på Slottsholmen samt ett intilliggande hotell på pontoner, lägenhetskomplex vid den gamla silon på Skeppsbrokajen, ombyggnad av sommarstugor till permanentboende på Lugnet och Hornslandet, bostadslägenheter i före detta Centrumgårdens lokaler på Strömsgatan och eventuellt på tomten där nedbrunna Industrihotellet Järnet låg, ett 20-tal aquavillor vid Västerviks marina. Utöver detta fortgår nybyggandet på Gertrudsvik.

Peter Billberg har ägt och drivit Västerviks golf AB och Ekhagens golfbana i 18 års tid.

– Golfbanan har ett helt unikt läge bara fem minuter från Västerviks centrum. Här har du all infrastuktur och närhet till havet och dagis på området, vilket gör att vi har alla förutsättningar att göra något riktigt bra.

Förutom 90 hyfsat tilltagna tomter på 1 600-1 900 kvadratmeter ska Billberg bygga 30 radhus, ett fyra våningar högt lägenhetshus och sporthall på det 26 hektar stora området – en modell som är vanlig både i USA och Europa. Och han ser ljust på Västerviks framtid.

– Jag tycker att det är fantastiskt kul det som sker med Slottsholmen, Lysingsbadet och på andra håll runt om i stan. Ju fler projekt vi har desto bättre är det. Folk drar folk, konstaterar Peter Billberg.