Detta är Västervik 365

Västervik 365 ges ut två gånger per år av Västervik Framåt och delas ut till samtliga hushåll i Västerviks kommun samt till inflyttarregister, studentboenden i Linköping och Kalmar med flera.

Har du någon som du tror är nyfiken på Västervik? Tipsa oss på [email protected] så skickar vi ett magasin dit. Hör av dig om du har synpunkter, tankar eller sköna idéer om hur magasinet ska utvecklas.

Västervik 365 produceras av Västervik Framåt AB
Ansvarig utgivare: Niklas Lind
Annonser: MediaFokus: Karin Lindfors, Michael Wiberg och Peter Svensson
Upplaga: 30 000 ex.

Prenumeration och respons:
Västervik Framåt AB
Stora torget 4, Rådhuset
59333 Västervik