HSC Gotlandia II

Destination Gotland testar för trafik

Hösten 2015 provkörde Destination Gotland sträckan Visby- Västervik och angjorde kajplatsen vid Lucernahamnen i Västervik. Det är ett led i att undersöka möjligheterna för kompletterande högsäsongstrafik mellan Västervik – Visby från och med 2017.

Ännu en aktör visar sitt intresse att trafikera sträckan Västervik – Visby. Det är Destination Gotland som idag även kör sträckan Oskarshamn – Visby som skall undersöka de tekniska och operativa möjligheterna i att trafikera sträckan Västervik – Visby. En del i detta är att undersöka kajplatsen nere vid Lucernahamnen i Västervik.

Destination Gotland sitter idag med ett statligt avtal för att trafikera sträckan Oskarshamn – Visby, ett avtal som skall omförhandlas och börja gälla från och med februari 2017.

- Det är inför den omförhandlingen som vi nu undersöker möjligheterna att utöka basavtalet med ytterligare båtar och ytterligare trafik, det säger Christer Bruzelius VD på Destination Gotland AB.

Västervik ligger geografiskt lämpligt för att en helt ny typ av marknad som snart kommer att öppna sig.

- Upptagningsområdet för Västervik är väldigt stort och kommer att bli så mycket större när Ostlänken genom Linköping och Norrköping står färdig. Det gör Västervik till en naturlig kustangöring för den regionen, det säger Håkan Johansson, VD på Gotlandsbolaget.

Omkring klockan 09:00 på morgonen kommer HSC Gotlandia II att angöra i Västervik.