Crepido

Crepido är ett konsultbolag som förenar innovation och affärer med teknikutveckling. Vi hjälper våra kunder att möta den nya tidens utmaningar: Att utveckla nya affärsmodeller på bas av befintliga och nya varor, tjänster, erbjudanden och varumärken. Vi tillför kunskap, insikter, engagemang, resultatfokus och en energinivå som skiljer oss från andra.

Crepido har under alla år haft en positiv resultatutveckling. Naturligtvis tack vare att vi gör ett bra arbete hos våra kunder och att vi har ett synsätt och en långsiktighet i allt vad vi gör. Vår förmåga är att förenkla komplexa samband, Klurigt tänkt – enkelt utfört.

Affärer gör man människor emellan och den enda vägen till välmående företag är nöjda kunder och nöjda medarbetare – det skapar lönsamhet.

Vi är inne i en spännande fas med nya erbjudanden, ny organisation, nya marknader och tillsammans med kraftiga tillväxtmål står vi inför en spännande framtid. Det är inte målet med resan som är målet, utan resan mot målet.

Hemsida: http://www.crepido.com/