Stor byggnad i plåtkonstruktion. Friends Arena i Solna. Foto: CNC Plåt

CNC Plåt

CNC Plåt AB är ett komplett tjänsteföretag med hög grad av automatisering från konstruktion av komplexa plåtkonstruktioner till leverans av kompletta produkter.

Företagets mål är att ta ett helhetsansvar för hela den process som krävs för att tillgodose kundens behov, från utveckling och inköp till monterad produkt och levereras till slutkund. På så sätt kan man nämligen vara helt säkra på att produkten håller högsta möjliga kvalité. Exempel på produkter är förbränningstoaletter, ventilationsaggregat, fasadpaneler och kammare. Som exempel kan nämnas fasaderna till Friends Arena i Solna och Bella Center i Köpenhamn.

Inom produktionen ansvarar man för att tillverka produkterna och slutligen monterar montörerna till exempel elektronik, VVS eller mekanik så att produkten är komplett och kan levereras direkt från CNC till kundens kund.

CNC Plåt är ett familjeägt företag med mångårig kompetens och kunskap inom tunnplåtsbearbetning. Maskinparken håller världsklass och medarbetarna arbetar alltid med en exceptionell strävan att tänja gränserna för kvalitet och precision.

Antal anställda: 65 anställda och omsätter cirka 90 miljoner.

Webb: www.cncplat.se

Kontakt: [email protected]

Bilden: När Friends Arena byggdes ansvarade CNC Plåt för konstruktionen av fasadbeklädnaden och det bärande ramverket.