Civilingenjörsstudenter till Pentronic

Pentronic på tur att ta emot nyfikna civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet!

I slutet av september fick Pentronic AB besök av fyra civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. En studerar maskinteknisk inriktning och de övriga med inriktning industriell ekonomi. Samtliga studenter är inne på sitt fjärde år av fem. Rikard Larsson, VD och Lars Björkvik, teknisk chef, presenterade företaget för studenterna.

Pentronic är en av Europas mest kompletta leverantörer av industriella temperaturgivare, mätinstrument, kalibreringsutrustning, ackrediterad kalibrering samt utbildning. Företaget omsätter cirka 150 miljoner kronor och har 90 anställda.

Studentuppdraget är ett resultat som en del i det samarbete som Västervik har med Linköpings universitet

Pentronic är en av 16 lokala avtalspartners, samarbetet med LiU syftar till att stimulera lokal och regional tillväxt, avtalet öppnar möjligheter för företagen att både ta del av men också att växa-utvecklas med LiU.

– Det finns många spännande möjligheter inom samverkan med universitetet, berättar Magdalena Skogholt, Västervik Framåt. Magdalena är lokal kontaktperson för avtalet samt ansvarig för kontakter mot universitetet.

Uppdraget för studenterna Emil, Erik, Tony och Gustav blir att inom ramen för kursen ”Analys av produktionsstrategier” lämna förslag på förbättringsåtgärder till Pentronic. Rapporten färdigställs inom ett par veckor.

Genomgången kring företagets upplägg av produktionen är mycket intressant och spännande, den belyser en rad frågeställningar som de intresserade studenterna har med sig. Företaget fortsätter presentationen av sin verksamhet, eftermiddagen viks till att besöka produktionsenheten i Västervik för en fördjupad genomgång kring aktuella val av strategier i verksamheten. Inom några veckor träffar Pentronic studenterna igen men då på Linköpings universitet. Rikard Larsson tipsade också studenterna om möjligheterna för dem att genomföra examensarbete hos Pentronic – när det blir dags!

Är du nyfiken på samarbete med universitetet, kontakta [email protected]