Campus Västervik

Campus Västervik är en del av den kommunala verksamheten som erbjuder möjlighet till högskolestudier i Västervik. Här utbildas framtida sjuksköterskor, socionomer, grundskolelärare och förskolelärare.

På Campus Västervik finns det utbildningskoordinatorer, som hjälper studenterna i sina miljöer och med frågor kring studier. Utbildningskoordinatorerna arbetar i kontakt med högskolor och universitet, medverkar i olika projekt i nära samarbete med den lokala arbetsmarknaden. Här arbetar alla aktivt för att öka utbildningsutbudet. Vi lotsar dig också vidare med frågor till exempelvis högskolan eller universitet när det behövs. Vi har egen studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med frågor kring pågående och framtida studier.

Antal anställda: 10

Kontakt: [email protected] 

Hemsida: http://www.vastervik.se/Campus-Vastervik/Om-Campus/