Slottsholmen gestaltning Sandell Sandberg

Byggstart för Nya Slottsholmen

Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Nya Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och ett flytande hotell. Samtidigt planerar Västerviks kommun för att området mellan Lilla strömmen och Kulbacken ska bli en självklar del av staden och stadslivet.

Kommunens medborgare och alla andra med frågor om Nya Slottsholmen får på lördag chansen att träffa representanter från kommunens samhällsbyggnadsenhet och från ALM Equity när båda parterna genomför en gemensam informationsinsats i Västerviks centrum på lördag.

När: Lördag 19/3 klockan 11-14.
Var: Galleria Storgatan, vid Hemköp, Västervik

Det finns mycket information - bland annat en spännande interaktiv karttjänst med bilder från hela området - om byggprojektet utlagd på kommunens webbplats: www.vastervik.se/slottsholmen

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hjertqvist
Planarkitekt Västerviks kommun
0490-25 40 66
[email protected]
www.vastervik.se

Emma Embretsen
ALM Equity AB
0703 987 64 47 / 08-562 303 00
[email protected]
www.almequity.se