Bygg och hantverk

Till skillnad från många andra platser i landet präglas byggsektorn i Västervik av många mindre aktörer, infrastrukturen är alltså krattad för dig som vill etablera en egen firma. Det byggs just nu på flera håll, framför allt i Västerviks stad, och flera områden är i planeringsstadiet.
Här kan du läsa presentationer från några av Västerviks arbetsgivare inom bygg och hantverk.