Bryggdags vid Slottsholmen

Nu drar bygget av nya promenadbryggor igång på östra sidan av Slottsholmen i Västervik. Bryggorna är en första etapp i omdaningen av Slottsholmen.

NCC har vunnit upphandlingen som innebär en totalentreprenad. Vecka 41 sker etablering av bodar på området och vecka 42 drar själva arbetet igång.

Befintliga kajer kommer att rivas och ersättas av nya slänter varpå bryggor i två olika höjder placeras mot vattnet. Bryggorna kommer att löpa utmed Slottsholmens östra sida, från Kulbacken i norr till fastighetsgränsen till Slottsholmen 1 i söder. I nästa etapp kommer promenaden att fortsätta söderut.

Bryggorna är tänkta som ett trevligt promenadstråk intill vattnet där man också kommer att kunna sitta ner och titta på båtar och utsikten.

Vill du veta mer om planerna på Slottsholmen? Besök gärna webbsidan: www.vastervik.se/slottsholmen

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hjertqvist, Planarkitekt, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun, 0490-254066, [email protected]