Bra sommar för Västervik

Västervik gjorde något av en rekordsommar 2014 och ett ännu bättre helår. De svenska gästnätterna står för den största ökningen, men de utländska gästnätterna för den största relativa ökningen. Procentuellt ökar Västervik mest under augusti månad.

Många företag spritt över olika branscher inom besöksnäringen vittnar om att det varit en bra sommar, en rekordsommar till och med enligt flera. Nu har de första siffrorna för sommaren kommit från SCB och de bekräftar det företagen redan visste. Västervik gör ännu en rekordsommar sett till antal gästnätter, som är det SCBs inkvarteringsstatistik mäter.

Säsongen startade något senare i år och juni var en relativt kall månad som levererade gästnätter i linje med juni 2013, glädjande i sammanhanget är att vi i juni ser en stor ökning av internationella gäster +16% mot 2013. I juli ökar gästnätterna med 3,5% under en redan välbelagd månad. Det stora utropstecknet under sommarsäsongen är augusti som levererar fantastiska siffror – vi ser en stor ökning i antal svenska gäster, men procentuellt sett är det den internationella turismen som växer starkast. Totalt sett ökar augusti med 12% och främst kommer ökningarna från Sverige, Tyskland, Holland, Österrike och Schweiz. Ackumulerat för hela sommaren juni-augusti ökar kommunen med +15451 gästnätter och landar på totalt 265 343 gästnätter under juni-aug. En ökning under högsäsong med +6%.

– Det är glädjande siffror för Västervik som presterar över rikssnittet som ligger på +3,4%. Det känns att vi har en mycket bra säsongen i ryggen och många företag är nöjda. Detta visar igen hur viktig besöksnäringen är för Västervik och dess tillväxt, säger Hanna Hägg, ansvarig för besöksnäringsfrågor på Västervik Framåt.

Men betydelsen är inte bara tydlig under sommaren och högsäsong. 
– Den största relativa ökningen av gästnätter ser vi under lågsäsong. Januari–augusti har vi en ackumulerad ökning på 8%, vilket visar att Västerviks gästnätter ökar även under lågsäsong och samtliga månader jan-maj bjuder på ökningar. Det finns en potential att arbeta vidare med att förlänga säsongen, men även att arbeta med nya säsonger under året, fortsätter Hanna. Sverige är Västerviks absolut största marknad som står för närmare 85% av alla besökare, men den internationella besöksnäringen är vår starkaste tillväxtmotor.  

Fakta om siffrorna: Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter.