Flera människor i en båt ute på havet. Foto: Sara Winsnes

Besöksnäring

Besöksnäringen i Västervik omsätter mer än en halv miljard kronor per år och är en av kommunens absolut viktigaste branscher. Då utbudet för turisten är så fantastiskt varierat så är de olika möjligheterna till jobb stora, liksom förutsättningarna att etablera eller starta egen verksamhet.
Här kan du läsa presentationer från några av Västerviks arbetsgivare inom besöksnäringen.