Behandlingshemmet Egehem

Verksamhet är inriktad på flickor 13 till 22 år med social problematik i kombination med psykisk ohälsa. Vi är specialiserade på olika slags självskadebeteende och på neuropsykiatri i kombination.

Placering i Egehem sker med stöd av Socialtjänstlagen SOL, eller Lagen om Vård av Unga LVU, ofta delas placeringen med landstinget.

Vi arbetar i tätt samarbete med socialtjänst och landsting med individuella vårdplaneringar och behandlingsplaner. En grund för arbetet är en god relation med god anknytning till respektive flicka.

 

Email: [email protected]

http://www.egehem.se/