Attendo

Attendo är en privat utförare av hemtjänst som anlitas av Västerviks kommun. Personalen är utbildade undersköterskor samt vårdbiträden.

 

Antalet anställda: 45 st

http://www.attendo.se/hemtjänst-västervik