Att angöra en holme

Klassiska Slottsholmen är riven och Björn Ulvaeus Nya Slottsholmen med sina 38 lägenheter, 50–105 kvadratmeter byggs just nu med en rasande fart.

Västerviks kommun, som ansvarar för området omkring Slottsholmen, är inte sena att hänga på. I etapper kommer hela den smala landtungan successivt förändras till sociala, moderna, konstutsmyckade och kulturella ytor.

Först ut under hösten är den östra delen norr om Slottsholmen. Två bryggor i nivåer, med en del sittbrygga och en del promenadstråk, kommer att slingra sig bort mot Kulbacken. Klart sommaren 2017. Sen resten, som i etapper blir slutfärdigt under 2018. Skärgårdsstaden levererar.