En man som sitter bland stora stenar

Arkeologi som affärsidé

Arkeologi är ett ganska ovanligt affärsområde. Men när det gäller företagande är det förstås samma spelregler som gäller för alla.

Västervik Framåt AB har i uppdrag att ha rådgivning till de som har eller vill starta företag i Västervik. Michael har sökt upp Västervik Framåt för att få rådgivning när han skulle starta sin verksamhet där han ska sälja tjänster kring arkeologi. Man har bland annat bollat frågor kring affärsplanen och tillsammans sett över vilka kontakter som behöver tas inför en bolagsstart.

- Det är alltid roligt när personer som kommer till oss, sedan startar sina företag de drömt om, säger Christina Thorstensson, på Västervik Framåt.

Västerviks-Tidningens Kristina Westring skrev en artikel den 16 augusti 2016.

Driva företag inom arkeologi. Går det? Frågar du Michael Dahlin så blir svaret tveklöst ja.

Att stå på en kulle i nordöstra Småland och blicka ut över landskapet är för många helt enkelt en skön naturupplevelse. För Michael Dahlin är det mer än så. Med sitt vältränade arkeologöga kan han se spår efter mänsklig aktivitet långt, långt bakåt i tiden.
Fornminnen

I våras blev Michael tilldelad fältgranskningskompetens för Fornminnesregistret. Det innebär att han är kvalificerad att på egen hand granska landskapet och lämna vidare information om fornlämningar till Riksantikvarieämbetet.

– Det kan till exempel handla om att en ny väg ska breddas. Exploatören har skyldighet att anmäla bygget till länsstyrelsen och en arkeologisk koll måste göras.

När det gäller ingrepp i naturen är det för det mesta länsstyrelsen som blir Michaels uppdragsgivare. Men företaget "Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap", som startades i början av augusti i år, har flera inriktningar.

– Jag kommer att syssla med arkeologiska utgrävningar, fältinventeringar inom uppdragsarkeologin, föreläsa, hålla lärarfortbildningar och undervisa skolklasser.
Utomhus

Michael tycker att utomhusmiljön är inspirerande och ger både barn och vuxna tillfälle att uppleva historia med alla sina sinnen. Klassundervisningen börjar med några kortare träffar med teori och följs sedan av en dag ute i fält vilket kan vara en plöjd åker. Ofta hittar barnen små flintbitar som kan vara delar av en pilspets eller något annat bruksföremål.
Bronsåldern

Det var femton år sedan som Michael tog sin magisterexamen i arkeologi. Därefter arbetade han med fornminnesinventeringar parallellt med att han pluggade kulturgeografi. Det var många års arbete med stenåldersboplatser i ett EU-projekt där Oskarshamns kommun var huvudman. 2006 blev det flytt till Blankaholm och forskningsstudier vid Linnéuniversitetet. Licentiatavhandlingen lades fram 2014 och handlar om Misterhults bronsålder.

– Det jag gillar är bredden i landskapet från den allra äldsta stenåldern till laga skifte på 1800-talet. Det är nog därför jag har kompletterat arkeologin med kulturgeografi.
Bränd sten

Det Michael brinner mest för är att vara ute i naturen och läsa av landskapet.

– Det är riktigt häftigt att hitta fornlämningar i områden som är oupptäckta. För ett tag sedan var jag i Hjorted och gick upp på en höjd med några rösen. Efter en stund kunde jag se lämningar efter röjda ytor, högar med bränd sten och skålgropar som är typiska för bronsåldern. Det var otroligt spännande.

Michael Dahlin skriver en hel del också. Nästa år räknar han med att bli klar med en bok som handlar om säljakten genom tiderna.
 
Kristina Westring
Västerviks-Tidningen